Polering av tak på gang neste steg er sliping av panser med 3000 pad på maskin